Reglement

Reglement

 • Gedurende de wedstrijd gelden de ‘wedstrijdreglementen dressuur’ van de KNHS.
  • Let op dat het bit voldoet aan de geldende eisen zoals beschreven in het wedstrijdreglement dressuur en de harnachementgids
  • Het gebruik van hulpteugels is niet toegestaan tijdens het losrijden, de wedstrijdbaan en de prijsuitreiking.
  • Het gebruik van een enkelvoudige bijzet is toegestaan tijdens het longeren aan een enkele longe.
  • Tijdens de beoordeling van de 4 jarige paarden mag met zweep gereden worden, tijdens de beoordeling van de pony’s en 5 jarige paarden is dit niet toegestaan.
  • In de wedstrijdring zijn beenbeschermers/bandages niet toegestaan.
 • Om deel te nemen aan de rubriek voor paarden dient de ruiter een minimale leeftijd te hebben van 14 jaar. Om deel te nemen aan de ponyrubriek is een leeftijdsgrens vastgesteld van 7 t/m 18 jaar (in het jaar waarin de ruiter 18 is geworden). Hengsten mogen niet worden voorgesteld door kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Tijdens het overrijden en de prijsuitreiking dienen vier witte bandages te worden gedragen.
 • Ruiters en amazones, wiens paarden zijn overgereden in de finale, dienen te paard in de prijsuitreiking te verschijnen.
 • Per beoordeling verschijnen 2 combinaties in de ring. Deze worden beoordeeld gedurende ca. 10 minuten.
 • De juryleden geven samen 1 beoordeling welke middels overleg tot stand komt.
 • Indien onregelmatigheid in de bewegingen van het paard of bloed bij het paard wordt vastgesteld, heeft de jury het recht om de beoordeling te stoppen en de combinatie uit te sluiten.
 • Protocollen kunnen worden afgehaald +/- 30 min na de beoordeling.
 • Bij ex aequo’s telt het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de gedragenheid en souplesse, vervolgens het cijfer voor de algemene indruk, vervolgens het cijfer voor het exterieur.
 • Startnummers zijn verplicht en worden verzorgd door de wedstrijdorganisatie. De nummers zijn af te halen bij het secretariaat en dienen tevens als betaalbewijs. Het is verplicht met nummers van de organisatie te rijden op beide zijde van het dekje. Indien hier niet aan wordt voldaan bent u niet startgerechtigd.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om, zo nodig, van de bepalingen van dit reglement af te wijken. In gevallen dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Close